CBD, CBG, CBDA, CBN, CBC, CBDV trong dầu gai dầu là gì? Họ khác nhau như thế nào?

Cần sa và cây gai dầu là những loại dược liệu rất linh hoạt. có đặc tính để điều trị các bệnh khác nhau Bởi nguồn gốc của các đặc tính của kích thước này mà bạn có thể đã nghe nói về một số chất. Tetrahydrocannabinol (THC) và Cannabidiol (CBD), cả hai đều thuộc …

CBD, CBG, CBDA, CBN, CBC, CBDV trong dầu gai dầu là gì? Họ khác nhau như thế nào? Read More »