Uncategorized @vi

Kiến thức về trồng cần sa ở Thái Lan

Bạn có biết rằng hiện tại chúng ta có thể trồng cần sa ở Thái Lan, nhân tiện, trước tiên cần phải tập hợp 7 người trở lên để thành lập một doanh nghiệp cộng đồng. Sau đó, liên hệ với bệnh viện để xin hợp đồng trồng cần sa. Những người bạn sẽ chỉ …

Kiến thức về trồng cần sa ở Thái Lan Read More »

Cần sa là một loại cây thần dược mà ai cũng muốn sở hữu.

Cần sa Seri là một trong những định nghĩa được người dân Thái Lan tìm kiếm nhiều nhất vì loại cây thuốc này đã có nhu cầu từ lâu và không bị đẩy lên thành một loại cây có thể sở hữu hợp pháp. là khá vô hạn và có thể được áp dụng. Trong …

Cần sa là một loại cây thần dược mà ai cũng muốn sở hữu. Read More »

Scroll to Top