trà gai dầu

Kiến thức về trồng cần sa ở Thái Lan

Bạn có biết rằng hiện tại chúng ta có thể trồng cần sa ở Thái Lan, nhân tiện, trước tiên cần phải tập hợp 7 người trở lên để thành lập một doanh nghiệp cộng đồng. Sau đó, liên hệ với bệnh viện để xin hợp đồng trồng cần sa. Những người bạn sẽ chỉ …

Kiến thức về trồng cần sa ở Thái Lan Read More »

Những loại hạt giống cần sa để trồng? Cái nào phát triển và giàu có?

Bạn có biết rằng hạt giống cần sa có nhiều loại và có các mục đích trồng trọt khác nhau? Mỗi loài đều có ưu điểm của nó. Ưu điểm khác nhau mà trong trồng trọt cần phải biết rõ đặc tính, mùi vị và tác dụng sau khi sử dụng trước. Bởi vì …

Những loại hạt giống cần sa để trồng? Cái nào phát triển và giàu có? Read More »

Scroll to Top